Kampagnevilkårene

Firma
Bjerrely Fiskesø I/S
Bjerrevej 55
7400 Herning
CVR nr.: 42051020

1. Indledning

Vilkårene i dette dokument (“kampagnevilkårene”) gælder for alle kampagnetilbud, der er tilgængelige på Bjerrely Fiskesø (se venligst de ovennævnte virksomhedsoplysninger) og sammen med eventuelle gældende specifikke kampagnevilkår, som også kan omtales som (“særlig kampagne”).

Disse kampagnevilkår og eventuelle særlige kampagnevilkår, som offentliggøres fra tid til anden, udgør en integreret del af Bjerrely Fiskesø Vilkår og betingelser. Ved at deltage i en kampagne accepterer du derfor Bjerrely Fiskesø Vilkår og betingelser og er indforstået med at være bundet af dem.

Bjerrely Fiskesø er forpligtet til at sikre, at fiskerne handler ansvarligt og sikkert, og at alle kampagner og produkter, der tilbydes af Bjerrely Fiskesø, anvendes på en ansvarlig måde. Hvis vi mener, at en Fisker oplever skade eller er sårbar, forbeholder Bjerrely Fiskesø sig ret til at ophøre med at tilbyde en kampagne og vil kontakte Fiskerne for at sikre, at de fisker sikkert. Vi vil rutinemæssigt foretage velfærdstjek, især hvis du fisker i længere perioder, men tag dig tid til at overveje, om du måske har brug for hjælp, og kontakt os straks, enten på vores fysiske faciliteter eller pr. telefon.

I tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse mellem disse kampagnebetingelser, eventuelle gældende særlige kampagnebetingelser og vilkårene og betingelserne har de særlige kampagnebetingelser forrang, efterfulgt af disse kampagnebetingelser og vores vilkår og betingelser, men kun i det omfang, det er nødvendigt for at løse en sådan konflikt eller uoverensstemmelse.

2. Typer af kampagner

Bjerrely Fiskesø tilbyder en række forskellige kampagner, Jackpots og turneringer til Fiskesø i forbindelse med fritidsaktiviteter på stedet eller andre relaterede produkter, som vi kan tilbyde fra tid til anden. Vores kampagner kan omfatte:

 • Jackpots: Det er en særlig ekstra fisk, der er angivet på Bjerrely Fiskesø-fisketavlen og Bjerrely Fiskesø’s sociale netværk. Kun de anførte fisk er berettiget til jackpotten. Jackpotten starter på 100DKK og stiger dagligt med 100DKK. Den fisker, der fanger den angivne fisk, vil blive betragtet som vinder af præmien. Fiskeren skal selv fange og lande sin egen fisk, uden hjælp fra andre, bortset fra en fiskevandsassistent. Hos Bjerrely Fiskesø tilbyder vi Jackpots gratis og Jackpots ved indbetaling, som nærmere beskrevet i hvert enkelt tilfælde.
 • Jackpot Day: hvis der ikke findes en Jackpot-vinder inden for et bestemt tidsrum. Bjerrely Fiskesø kan indkalde til en jackpotdag, hvor præmien går til den fisker, der har fanget den tungeste fisk. Hos Bjerrely Fiskesø tilbyder vi Jackpot Days gratis og Jackpot Days mod indbetaling, som nærmere beskrevet i hvert enkelt tilfælde

3. Betingelser for at være berettiget til en kampagne

For at være berettiget til en kampagne skal fiskeren opfylde følgende betingelser

 1. Betal det deltagergebyr, der er fastsat for den specifikke begivenhed. (hvis relevant)
 2. Være indehaver af en gyldig Bjerrely Fiskesø fiskeritilladelse, der er betalt for den periode, hvor han/hun vil benytte faciliteterne. Når fiskeritilladelsen udløber, vil kampagnen ikke længere være gældende.
 3. Være over 18 år gammel
 4. Opbevare oplysningerne på fiskeritilladelsen korrekt.
 5. Acceptere og overholde Bjerrely Fiskesøs vilkår og betingelser samt disse kampagnebetingelser og eventuelle særlige betingelser.

4. Reservationer / Aflysninger

Bjerrely Fiskesø forbeholder sig ret til at stoppe enhver Fiskeri-aktivitet og annullere enhver kampagne i overensstemmelse med nedenstående afsnit 5. Bjerrely Fiskesø forbeholder sig endvidere ret til at nægte udbetaling og/eller annullere gevinster, hvis det viser sig, at en Fisker overtræder afsnit 5.

Bjerrely Fiskesø er ikke forpligtet til at tilbyde kampagner og gør det efter eget skøn.

De kampagner, der tilbydes fiskerne, er beregnet til personlig brug og må hverken helt eller delvist overdrages til andre fiskere og/eller tredjeparter. Fiskerne må ikke dele kampagner med andre fiskere.

Bjerrely Fiskesø Kampagner er valgfrie, og Fiskerne kan afvise at deltage i alle eller en del af kampagnerne.

5. Politik for misbrug af salgsfremmende foranstaltninger

Kampagner uddeles for at belønne værdifulde fiskere for at øge deres fornøjelse på Bjerrely Fiskesø. Vi har en nultolerance over for alle former for misbrug af kampagner og enhver anden form for svigagtig aktivitet. Derfor er din brug af enhver kampagne underlagt vores kontrol, og vi forbeholder os retten til at træffe følgende foranstaltninger mod Fiskere, der har overtrådt vores vilkår og betingelser, herunder overtrædelse af disse kampagnevilkår og betingelser:

 1. Bloker adgangen til enhver kampagne

 2. Fjerne eller annullere en kampagne og/eller en afventende kampagne

 3. Annullere eller tilbagekalde eventuelle tilknyttede gevinster, der er opnået gennem kampagnen

 4. Annullere eller tilbagekalde Fiskeritilladelsen efter vores eget skøn.

Afgørelsen af, hvad der udgør et misbrug af kampagnen, sker efter Bjerrely Fiskesøs eget skøn, og omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

 1. Brug af flere fiskestænger end angivet i fiskeritilladelsen

 2. At registrere sig mere end én gang for at udnytte en kampagne

 3. At bruge den samme bonus og/eller Boucher mere end én gang.

 4. Udførelse af nogen af ovenstående som en del af en gruppe eller enhver anden form for hemmeligt samarbejde.

6. Ingen garanti, begrænsning af ansvar

Bjerrely Fiskesø er ikke ansvarlig for tekniske fejl, hardware- eller softwarefejl af nogen art eller tabte eller utilgængelige forhold, som kan begrænse eller forbyde muligheden for at deltage i eller deltage i en Kampagne. Vi er ikke ansvarlige for skader eller tab som følge af påståede kampagner

Vi forbeholder os retten til at ændre eller annullere kampagner, herunder, men ikke begrænset til, af følgende årsager:

 1. Juridiske eller lovgivningsmæssige krav

 2. Sikkerhed

 3. Misbrug eller overtrædelse af vores vilkår og betingelser

 4. Uundgåelige omstændigheder

 5. Menneskelige fejl

 6. Misbrug af forfremmelser (se afsnit 5 Politik for misbrug af forfremmelser)

 7. Andre gyldige grunde, som vi selv bestemmer efter eget skøn

Vi forbeholder os retten til at afvise eller annullere en kampagne og relaterede gevinster i tilfælde af, at dine indbetalinger annulleres eller afvises af en betalingstjeneste eller betalingsudbyder, der er relateret til dig, eller i tilfælde af tilbagebetalinger.

7. Jackpot

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle Jackpots, som Bjerrely Fiskesø uddeler.

 1. Jackpots kan tilbydes fra tid til anden efter Bjerrely Fiskesøs eget skøn.
 2. Antallet af Jackpots kan variere efter Bjerrely Fiskesøs eget skøn, som angivet i de særlige kampagnebetingelser.
 3. Jackpottens størrelse fastsættes efter Bjerrely Fiskesøs eget skøn.
 4. Alle tildelte Jackpots vil blive stillet til rådighed i en begrænset periode og vil være tilgængelige til at gøre krav på indtil en bestemt dato
 5. Jackpots kan kun vindes på en bestemt fisk, som Bjerrely Fiskesø bestemmer efter eget skøn.
 6. En vinder skal kæmpe og lande fisken uden hjælp fra andre, bortset fra en fiskevandsassistent.
 7. I tilfælde af at fisken fanges af et barn under 12 år, vil Bjerrely sætte en ny fisk i stedet for den pågældende.
 8. I tilfælde af uenighed er Bjerrely Fiskesøs afgørelse endelig.
 9. Jackpotten, der er opnået på Bjerrely Fiskesøs anlæg, krediteres vinderen via MobilePay eller bankindbetaling, som Bjerrely Fiskesø bestemmer efter eget skøn.
 10. For at nyde godt af en jackpot skal du underrette Bjerrely Fiskesø-holdet og gøre krav på jackpotten op til 30 minutter efter, at den krævede fisk er blevet fanget.
 11. Det maksimale jackpotgevinstbeløb, der kan overføres til Fiskerjeres, er 10.000,00 DKK.
 12. Vi forbeholder os retten til at annullere alle tildelte Jackpots, hvis vi efter Bjerrely Fiskesøs eget skøn mener, at der har været misbrug, manipulation eller svigagtig eller uregelmæssig brug af Jackpots. Enhver sådan adfærd og/eller aktivitet vil blive betragtet som misbrug i henhold til vilkårene i afsnit 5 og resultere i annullering af Jackpots, enhver Jackpot-saldo og kan resultere i permanent udelukkelse af den involverede fra faciliteterne, efter Bjerrely Fiskesøs eget skøn.

Disse vilkår og betingelser gælder for alle Jackpots, som Bjerrely Fiskesø uddeler, medmindre andet er angivet i de relevante særlige kampagnebetingelser.

8. Jackpot Day

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle Jackpot Days, som Bjerrely Fiskesø giver.

 1. Jackpot Days kan tilbydes fra tid til anden efter Bjerrely Fiskesøs eget skøn.
 2. Antallet af Jackpot-dage kan variere efter Bjerrely Fiskesøs eget skøn, som angivet i de særlige kampagnebetingelser.
 3. Jackpottens størrelse fastsættes efter Bjerrely Fiskesøs eget skøn.
 4. Alle tildelte Jackpots vil blive stillet til rådighed i en begrænset periode og vil være tilgængelige til at gøre krav på indtil en bestemt dato.
 5. Præmien vil blive vundet af den fisker, der har fanget den tungeste fisk.
 6. Jackpots kan kun vindes på en bestemt type fisk, som Bjerrely Fiskesø bestemmer efter eget skøn.
 7. Alle fisk i konkurrencen vil blive vejet på den vægt, som Bjerrely Fiskesø råder over.
 8. En vinder skal selv bekæmpe og lande sin egen fisk, uden hjælp fra andre, bortset fra en fiskevandsassistent.
 9. I tilfælde af en tvist er Bjerrely Fiskesøs afgørelse endelig.
 10. Jackpotten, der er opnået på Bjerrely Fiskesøs anlæg, skal krediteres vinderen via MobilePay eller bankindbetaling, som Bjerrely Fiskesø bestemmer efter eget skøn.
 11. Det maksimale Jackpot-gevinstbeløb, der kan overføres til Fiskerisøen, er 10.000,00 DKK.
 12. Vi forbeholder os retten til at annullere alle tildelte Jackpots, hvis vi efter Bjerrely Fiskesøs eget skøn mener, at der har været misbrug, manipulation eller svigagtig eller uregelmæssig brug af Jackpots. Enhver sådan adfærd og/eller aktivitet vil blive betragtet som misbrug i henhold til vilkårene i afsnit 5 og resultere i annullering af Jackpot-dagen, enhver Jackpot-saldo og kan resultere i permanent udelukkelse af den involverede fra faciliteterne efter Bjerrely Fiskesøs eget skøn.

Disse Vilkår og betingelser gælder for alle Jackpotdage, som Bjerrely Fiskesø giver, medmindre andet er angivet i de relevante særlige kampagnebetingelser.

Kampagnevilkår og betingelser – V.1 05.08.2021